Om

Om Causa Sui

Causa Sui betyder "sin egen årsag" og hentyder til noget som er skabt af sig selv.

Vores passion for formidling af levende, spændende og vedrørende videnskab er lidt på samme måde også "skabt af sig selv".

Vi er en upolitisk (og politisk ukorrekt) ureligiøs, åben og nysgerrig forening.

Foreningen Casua Sui blev skabt i 2017 og har flg. formål

 

"...at sprede viden om naturvidenskabelige emner, stimulere til interessen for naturvidenskaben og dens principper på nye, letforståelige, levende og opfindsomme måder – primært for børn i folkeskolealderen, men også for andre aldersklasser i samfundet."

 

Causa Sui er et fristed og legeplads for alle nysgerrige der ønsker at blive inspireret omkring den verden de lever i, med udgangspunkt i videnskab.

Vores tilgang til videnskab er undrende, nysgerrig , skepsisk & spørgende og når vi begiver os ud på eventyr i den spændende verden der omgiver os... så er du inviteret.

Causa Sui ønsker at stimulere hovedsagelig unge menneskers passion, viden om, og ønske om at deltage i videnskab. Causa Sui ønsker også at skabe en sympatisk og "nede på jorden" forståelse for hvad videnskab er og for dens tilgang til at søge efter viden.

Organisationen bag Causa Sui

Foreningen Causa Sui en non-profit organisationen der bygger på kompetente ildsjæles passion for at bidrage til at skabe dansksproget spændende undervisningsmaterialer, events, webindhold, videoer, indlæg og andet godt der kan bidrage til at sprede interesse for videnskabens principper for primært unge mennesker.

Ildsjælene er passionerede mennesker med interesser og viden om videnskab og undervisning. Disse folk kommer fra mange afkroge af samfundet og bidrager med viden, undervisningsmateriale af høj kvalitet, videomateriale, blogindlæg, tekstmateriale, korrekturlæsninger og tekstmateriale.

Alt materiale på Casua Sui gennemgår altid en reviewproces af enten én eller flere personer udover forfatteren/skaberen af materialet. Dette sikre at Causa Sui selv tager sin egen medicin og sørger for en konstant kritisk tilgang og højt fagligt niveau af det som produceres. Dette skal ses i lyset af at Causa Sui samtidig også hylder ytringsfriheden og ikke ønsker at lægge beslag på enkeltindividers udtalelser.

Causa Suis principper

Nysgerrighed frem for lukkethed

 

Spørgsmål frem for påstande

 

Sund skepsis frem for tro